Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Świetlica

Świetlica

WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie

 

Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci z klas I-III. Prowadzone są różne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci. Są to:

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

  • Zajęcia plastyczne - podczas których uczniowie poznają i stosują różne formy i techniki plastyczne, kształtują swoją wrażliwość estetyczną, ekspresję twórczą, rozwijają zdolności bądź je w sobie odkrywają.
  • Zajęcia muzyczne - muzyka zaprasza uczniów do marszu, biegu oraz przede wszystkim do tańca i śpiewu. Dzieci nie tylko jej słuchają, ale też grają na instrumentach, dobierają muzykę do wierszy oraz ją malują.
  • Zajęcia czytelnicze – czytamy głośno bajki, baśnie, legendy, opowiadania i wiersze. Ilustrujemy książki, recytujemy, bawimy się słowem, rymujemy, fantazjujemy.

 

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa oraz profilaktyki właściwych zachowań

Prowadzimy zajęcia, które mają charakter profilaktyczny, wychowawczy i dydaktyczny. Uczą one radzenia sobie w codziennych oraz trudnych sytuacjach. Dzieci poznają sposoby rozwiązywania problemów, przyswajają zasady dobrego obyczaju i kultury osobistej w kontaktach rówieśniczych i relacjach z dorosłymi oraz umiejętności prospołeczne i emocjonalne.

  • Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej - uczniowie uczą się właściwych zachowań w przypadku zagrożenia życia innej osoby (ocena przytomności, sprawdzenie oddechu, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji). Poznają numery alarmowe, zasady wzywania i udzielania pierwszej pomocy. 
  • Zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny

Podczas sprzyjającej pogody dzieci korzystają ze szkolnego boiska, ogródka szkolnego. W tych bardzo atrakcyjnych dla uczniów miejscach nastawiamy się na sport, rekreację, zabawę i wypoczynek. Gdy aura nie sprzyja organizujemy różne gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, na korytarzu szkolnym, sali świetlicowej np. zabawy z chustą animacyjną, badminton.

  • Odrabianie pracy domowej

W ramach takich zajęć uczniowie nadrabiają zaległości szkolne, odrabiają zadania domowe. Odbywa się to w formie tzw. „cichej pracy” przy nadzorze wychowawcy, który służy pomocą, wyjaśnieniem niezrozumiałych treści oraz sprawdzeniem odrobionych zadań.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:

 

Dzień tygodnia Dyżur przed lekcjami Dyżur po lekcjach
 poniedziałek M. Licau 
7.30 - 8.45 

 J. Motucka 12.30 - 14.30

M. Kleisa - 14.30-16.00

wtorek  M. Kleisa
7.30 - 8.45 
M. Kleisa - 11.35-13.15
M. Licau - 13.15 - 16.00 
środa    M. Kleisa
11.35 - 16.00 
czwartek   J. Motucka
7.30 - 8.45 
   M. KLeisa         
12.30-16.00         
piątek   M. Kleisa
7.30 - 9.40
J. Motucka 11.45- 12.30
M. KLeisa 12.30 - 16. 00

 

Sala świetlicowa to sala nr 3.

Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć świetlicowych pełnią (w różne dni i w różnych godzinach) następujący nauczyciele: Mirosława Licau,  Joanna Motucka i Maciej Kleisa

Celem naszej świetlicy szkolnej jest:

• zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i pobyt w miłym i bezpiecznym otoczeniu,
• tworzenie optymalnych warunków do rozwoju uczniów,
• rozwijanie zainteresowań uczniów,
• propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
• pomoc w odrabianiu prac domowych,
• rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie.

 

W świetlicy szkolnej realizujemy plan pracy opiekuńczo - wychowawczej opracowany przez wychowawców grupy.

W ramach ciekawego spędzania czasu organizujemy dla dzieci różne formy zajęć:
• zajęcia z zakresu żywego słowa (głośne czytanie, konkursy czytelnicze, pogadanki, zabawy słowne, małe formy teatralne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, zgaduj- zgadule, zagadki literackie, gry stolikowe, dydaktyczne i towarzyskie).
• zajęcia plastyczno- techniczne (malowanie farbami, rysowanie ołówkiem, różnymi rodzajami kredek, papieroplastyka, kompozycje z różnych materiałów, modelowanie z plasteliny, masy solnej i papierowej, wycinanie i wydzieranie itp.).
• gry i zabawy ruchowe (zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, mini- konkursy sprawnościowe, gry zespołowe, ćwiczenia udoskonalające sprawność fizyczną- zabawy skoczne, rzutne, bieżne).
• zajęcia umuzykalniające (słuchanie śpiewu, muzyki, bajek muzycznych, śpiewanie piosenek, gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką).

Data dodania: 2023-03-26 13:10:07
Data edycji: 2023-09-07 08:33:27
Ilość wyświetleń: 448

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej