Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rekrutacja

Rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie informuje,
że w dniach od 06 lutego 2024 r.  do 4 marca 2024 r. odbywają się:

zapisy do klasy pierwszej oraz do przedszkola

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mieroszynie na rok szkolny 2024/2025

 

Dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w Przedszkolu, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/25

 

W takim przypadku rodzice muszą złożyć wniosek o kontynuowanie wychowania przedszkolnego.

Do Szkoły Podstawowej w Mieroszynie przyjmuje się dzieci:
1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym
2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu rekrutacji, tj. po 04.04.2024 r.

 

Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 13.30

W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola, lub klasy pierwszej poza obwodem szkoły – rodzice są zobowiązani poinformować o tym fakcie Dyrektora szkoły w w/w terminie.

Szczegółowe informacje oraz druki wymaganych dokumentów są dostępne na szkolnej stronie internetowej https://sc0593.stronyzklasa.xyz/rekrutacja,30,pl

 

Proszę o dostarczenie:

• dowodu osobistego rodzica lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• odpis skróconego aktu urodzenia dziecka,
• wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej (do pobrania wyżej),
• deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (do pobrania wyżej),
• oświadczenia o spełnianiu kryteriów (do pobrania wyżej).

 

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie
mgr Barbara Cybula

Data dodania: 2021-01-27 21:29:08
Data edycji: 2024-03-12 10:54:48
Ilość wyświetleń: 979

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej