Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Biblioteka

Rok szkolny 2023/2024

Godziny pracy biblioteki:

 

Wtorek 7.50-9.50 i 11.35-13.35

czwartek 7.50-14.45

piątek 7.50-10.50 i 11.35-12.40

 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 

- z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie pracy biblioteki.

- organizacja biblioteki uwzględnia gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałówedukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

- pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia: gromadzenie i opracowywanie zbiorów; korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę.

- godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

- czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą bądź inną wskazaną przez bibliotekarza.

- wszystkie książki należy zwrócić przed końcem roku szkolnego.

 

Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej :

 

1) udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni;

2) udziela potrzebnych informacji czytelnikom;

3) udziela porad przy wyborze lektury;

4) prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami;

5) informuje na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń o poziomie czytelnictwa w klasach;

6) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy , inne

imprezy czytelnicze).

 

Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

 

1) przeprowadza inwentaryzację księgozbioru;

2) gromadzi i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującymi aktami prawa w sprawie ewidencji i normami bibliograficznymi;

3) zabezpiecza zbiory przed zniszczeniem;

4) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdania;

5) prowadzi statystykę wypożyczeń i dziennik pracy biblioteki;

6) określa czas i częstotliwość wypożyczeń.

Data dodania: 2019-09-01 13:08:16
Data edycji: 2023-09-11 18:21:19
Ilość wyświetleń: 359

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej