Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkolny zestaw programów nauczania

Zestaw programów nauczania obowiązujący w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Mieroszynie                                                                                                              

rok szkolny 2023/ 2024

 

Lp.

Przedmiot / Tytuł zajęć edukacyjnych

Tytuł programu

Autorzy programu, wydawnictwo

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

1.

 

Wychowanie przedszkolne              „ 3 latki ”

Program wychowania przedszkolnego pakiet „Kolorowe karty”– poziom A+

Angielski –  Mimmis Wheel 1

Wydawnictwo MAC  Edukacja

 

Wydawnictwo Macmillan

P/3/23/24

2.

 

Wychowanie przedszkolne              „ 4 latki ”

Program wychowania przedszkolnego pakiet „Kolorowe karty”– poziom A+

Angielski –  Mimmis Wheel 1

Wydawnictwo MAC „ Cheeeky Monkey 1 ”

 

Wydawnictwo Macmillan

P/4/23/24

3.

 

Wychowanie przedszkolne               „ 5 latki ”

Program wychowania przedszkolnego „Strefa przedszkolaka” poziom B+

Angielski – Mimmis Wheel 2

Wydawnictwo MAC

 

Wydawnictwo Macmillan

P/5/23/24

4.

 

Wychowanie przedszkolne              „ 6 latki ”

Program wychowania przedszkolnego „Strefa przedszkolaka” poziom B+

Angielski Bugs Team Starter

 

Wyadwnictwo MAC

 

Wydawnictwo Macmillan

P/6/23/24

5.

Religia – 3-4 latki

Program nauczania religii dla przedszkola.

„Kochamy dobrego Boga”

Wydawnictwo Jedność „Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10

P/3-4-RE/23/24

6.

Religia 5-latki

Program nauczania religii dla przedszkola.

„Kochamy dobrego Boga”

Wydawnictwo Jedność „Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10

P/5-RE/23/24

7.

 

Religia – 6 latki

„Tak dla Jezusa”

Program nauczania religii dla przedszkola.

Wydawnictwo Jedność „Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/20 Ks. dr T. Śmiech JEDNOŚĆ

P/6-RE/23/24

 

 

 

Rodzaj zajęć edukacyjnych

Tytuł programu

Autor

Numer dopuszczenia

Obowiązuje  w klasie

Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

I etap edukacyjny

 

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas                       1-3 szkoły podstawowej WSiP

Jadwiga Hanisz

815 / 1 / 2017

I

1-EW/23/24

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas                       1-3 szkoły podstawowej WSiP

Jadwiga Hanisz

815 / 1 / 2017

II

2-EW/23/24

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas                       1-3 szkoły podstawowej WSiP

Jadwiga Hanisz

815 / 1 / 2017

III

3-EW/23/24

Język angielski               – edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania  z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny                           z podstawą programową  z dnia 14.02. Macmilian

Ilona Strudzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrkowska, Anna Sikorska

 

811 / 1 / 2017

 

I

1-JA/23/24

Program nauczania  z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny                            z podstawą programową z dnia 14. 02.

Macmilian

Ilona Strudzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrkowska, Anna Sikorska

811 / 2 / 2018

II

2-JA/23/24

Program nauczania  z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017

Macmilian

Ilona Strudzińska Arkadiusz Mędela Magdalena Kondro, Ewa Piotrkowska, Anna Sikorska

811 / 1 / 2017

III

3-JA/23/24

Religia

„Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”. Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki

AZ – 1 – 01 / 18

I

1-RE/23/24

„Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”. Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki

AZ – 1 – 01 / 18

II

2-RE/23/24

„Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem”. Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej.

ks. K. Mielnicki

AZ – 1 – 01 / 18

 

III

3-RE/23/24

   

 

Język polski

Nowe słowa na start. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

M. Derlukiewicz

PSP15P19/17 – 18

IV- VIII

4-8-JP/23/24

 

 

 

 

 

 

Matematyka

„ Matematyka  z plusem”. Program nauczania matematyki dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017 r.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, P. Zarzycki

780/ 1 / 2017

IV

4-MA/23/24

„ Matematyka  z plusem”. Program nauczania matematyki dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017 r.

M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, P. Zarzycki

780/ 2 / 2017

V

5-MA/23/24

„ Matematyka z plusem ”. Program nauczania matematyki dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową  z dn. 14 lutego 2017r

M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, P. Zarzycki

780/ 3 / 2017

 

 

VI

6-MA/23/24

„ Matematyka z plusem ”. Program nauczania matematyki dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową  z dn. 14 lutego 2017r

A. Mysior, K. Zarxycka, M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, Z. Bolałek, J. Lech

 

780 / 4 / 2017

VII

7-MA/23/24

„ Matematyka z plusem ”. Program nauczania matematyki dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową  z dn. 14 lutego 2017r

A. Mysior, K. Zarxycka, M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, Z. Bolałek, J. Lech

875 / 5 / 2018

VIII

8-MA/23/24

 

 

 

 

 

Historia

„ Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii  i społeczeństwa w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

Tomasz Maćkowski

877 /1 / 2017

IV

4-HI/23/24

„ Wczoraj i dziś ”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

 

Tomasz Maćkowski

 

877 / 2 / 2018

 

V

5-HI/23/24

„ Wczoraj i dziś ”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

Tomasz Maćkowski

443 / 3 / 2014 / 2015

VI

6-HI/23/24

„ Wczoraj i dziś ”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

Tomasz Maćkowski

877 / 4 / 2017

VII

7-HI/23/24

„ Wczoraj i dziś ”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej.

Tomasz Maćkowski

877 / 5 / 2018

VIII

8-HI/23/24

Język angielski             – drugi etap edukacyjny

Program nauczania języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny                             z podstawą programową z dnia 14.02.2017r.

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

831 / 1 / 2017

IV

4-JA/23/24

Program nauczania języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny                            z podstawą programową z dnia 14.02.2017r.

 

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

 

831 / 2 / 2018

 

V

5-JA/23/24

Program nauczania języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny                           z podstawą programową z dnia 14.02.2017r.

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

497 / 3 / 2014

VI

6-JA/23/24

Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII 2 etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową.              

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

848 / 1 / 2017

VII

7-JA/23/24

Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII 2 etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową                   z dnia 14.02.2017r.

Ewa Piotrowska Tomasz Sztyber

848 / 2 / 2018

VIII

8-JA/23/24

 

 

 

Informatyka

„ Lubię to”. Program nauczania informatyki                     dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

 

Michał Kęska

729 / 1 / 2015

IV

4-IN/23/24

„ Lubię to ”. Program nauczania informatyki                dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

Michał Kęska

847 / 2 / 2018

V

5-IN/23/24

„ Lubię to ”. Program nauczania informatyki dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej.

Michał Kęska

729 / 3 / 2017

VI

6-IN/23/24

„ Lubię to ”. Program nauczania informatyki dla klas 7 – 8 szkoły podstawowej.

Grażyna Koba

847 / 4 / 2017

VII

7-IN/23/24

„ Lubię to ”. Program nauczania informatyki dla klas 7 – 8 szkoły podstawowej.

Grażyna Koba

847 / 5 / 2018

VIII

8-IN/23/24

 

 

 

 

 

 

Geografia

 

Program nauczania geografii                          w szkole podstawowej „Planeta Nowa” zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2007r.

 

Maria Tuz, Barbara Dziedzic

 

906 / 1 / 2018

 

V

5-GE/23/24

Program nauczania geografii                          w szkole podstawowej „Planeta Nowa” zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2007r.

Maria Tuz, Barbara Dziedzic

906 / 2 / 2018

VI

6-GE/23/24

Program nauczania geografii w szkole podstawowej „ Planeta Nowa” zgodny                       z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017r.

 

Maria Tuz, Barbara Dziedzic

 

906 / 3 / 2017

 

VII

7-GE/23/24

Program nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta Nowa” zgodny                     z rozporządzeniem   Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017r.

Maria Tuz, Barbara Dziedzic

906 / 4 / 2018

VIII

8-GE/23/24

 

Biologia

„ Puls życia ”. Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej.

Anna Zdziennicka

 

841 / 1 / 2018

 

V

5-BI/23/24

„ Puls życia ”. Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej.

Anna Zdziennicka

841 / 2 / 2018

VI

6-BI/23/24

„ Puls życia ”. Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej.

Anna Zdziennicka

844 / 3 / 2017

VII

7-BI/23/24

„ Puls życia ”. Program nauczania biologii                           w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej.

           Anna Zdziennicka

          844 / 4/ 2018

           VIII

   8-BI/23/24

Przyroda

„ Tajemnice przyrody ”. Program nauczania przyrody  w klasach  IV – VI szkoły podstawowej.

Jolanta Golanko

863 / 2017

IV

4-PRZ/23/24

 

     Plastyka

„ Do dzieła ”. Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

326 / 1 / 2011 / 2015

IV

4-PL/23/24

„ Do dzieła ”. Program nauczania plastyki                       w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

903 / 2 / 2018

 

V

  5-PL/23/24

„ Do dzieła ”. Program nauczania plastyki                      w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

326 / 3 / 2011 / 2015

VI

6-PL/23/24

„ Do dzieła ”. Program nauczania plastyki                       w klasach 4 – 7  szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

903 / 4 / 2017

VII

7-PL/23/24

Muzyka

„ Lekcje muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

589 / 1 / 2012 / 2015

IV

4-MU/23/24

„ Lekcje muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

852 / 2 / 2018

        V

  5-MU/23/24

„ Lekcje muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

589 / 3 / 2014

VI

6-MU/23/24

„ Lekcje muzyki”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej.

     Monika Gromek, Grażyna Kilbach

852 / 4 / 2017

            VII

  7-MU/23/24

    Technika

„ Jak to działa ?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych  w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej.

                 Lech Łabecki

295 / 2010 / 2014

IV

4-TE/23/24

„ Jak to działa ?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych  w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej.

                  Lech Łabecki

295 / 2 / 2018

V

5-TE/23/24

„ Jak to działa”? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej.

                 Lech Łabecki

295 / 3 / 2010 / 2016

VI

6-TE/23/24

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej zgodny  z podstawą programową  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 356 ).

Teresa Kulawik, Maria Litwin

785 / 1 / 2017

VII

7-CH/23/24

Program nauczania chemii w szkole podstawowej zgodny z podstawą programową ( Dz. U. z 2017 r., poz. 356 ).

Teresa Kulawik, Maria Litwin

785 / 2 / 2018

VIII

8-CH/23/24

Fizyka

„ Spotkania z fizyką ”. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

Grażyna Francuz  – Ornat, Teresa Kulawik

885 / 1 / 2017

VII

7-FI/23/24

„ Spotkania   z fizyką ”. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

Grażyna Francuz   – Ornat,Teresa Kulawik

885 / 2 / 2018

VIII

8-FI/23/24

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego             w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego.

Anna Jaroszewska

814 / 1 / 2017

VII

7-NI/23/24

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego.

Anna Jaroszewska

814 / 2 / 2018

VIII

8-NI/23/24

Edukacja dla bezpieczeństwa

„ Żyję i działam bezpiecznie ”. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.

Jarosław Słoma

846 / 2017

VIII

8-EDB/23/24

Religia

„ Odkrywamy tajemnice bożego świata ”. Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

AZ – 21 – 02 / 12 – KI – 1 / 12

IV

4-RE/23/24

„ Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość ”. Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

AZ – 2 – 02 / 20

V

5-RE/23/24

„ Odkrywamy tajemnice bożego świata ”. Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,

AZ – 23 – 02 / 12 – KI – 3 / 14

VI

6-RE/23/24

„ Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin ”. Program nauczania dla klas VII – VIII szkoły podstawowej.

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nocek

AZ – 31 – 01 / 13 – KI – 3 / 13

VII

7-RE/23/24

„ Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin ”. Program nauczania dla klas VII – VIII szkoły podstawowej.

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nocek

AZ – 31 – 01 / 13 – KI – 3 / 13

VIII

8-RE/23/24

Język kaszubski

„ Z kaszëbsczim w szkole ”. Program nauczania języka kaszubskiego  z elementami wiedzy o Kaszubach.

Teresa Czerwińska, Aleksandra Pająk, Lucyna Sorn

Zrzeszenie Kaszubsko                – Pomorskie Gdańsk 2015

I-III

1-3-KA/23/24

Wychowanie do życia w rodzinie

   Program nauczania dla klas IV – VIII.

 Teresa Król

DKW – 4041 – 253 / 99

        V – VIII

     5-8-WDŻ/23/24

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania dla klsy VIII

Iwona Janicak, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

874/2021/z1

            VIII

8-WOS/23/24

Wychowanie fizyczne

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

 

        IV - VIII

4-8-WF/23/24

 

Dopuszczam do użytku szkolnego.

Barbara Cybula

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Mieroszynie

 

 

Dopuszczenie programów nauczania nastąpiło po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Dyrektor Zespołu przedstawiła na radzie pedagogicznej w dniu 29.08.2023r. zestaw programów nauczania na rok szkolny 2023/2024. Nikt z członków rady nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

Data dodania: 2023-03-24 11:51:07
Data edycji: 2023-09-11 20:51:09
Ilość wyświetleń: 204

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej