LINK – WSPOMAGANIE N-LI

Podpunkty w środku:

1. WYCHOWANIE FIZYCZNE

A. OCENIANIE NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - http://www.men.gov.pl/index.php/abc-wychowania-fizycznego/189-zycie-szkoly/abc-wychowania-fizycznego/1208-6-ocenianie-zajec-wf

B. ZWALNIANIE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - http://www.men.gov.pl/index.php/abc-wychowania-fizycznego/189-zycie-szkoly/abc-wychowania-fizycznego/1210-8-zwalnianie-uczniow-z-zajec-wychowania-fizycznego

C. DOSTĘP DO MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO -

http://www.men.gov.pl/index.php/abc-wychowania-fizycznego/189-zycie-szkoly/abc-wychowania-fizycznego/1384-dostep-do-materialow-informacyjnych-dotyczacych-wychowania-fizycznego

D. LITERATURA WF - http://www.wychowaniefizyczne.pl/literaratura_wf.html

E. WYCHOWANIE FIZYCZNE – PORTAL NAUCZYCIELI - http://www.wychowaniefizyczne.pl/

F. ASPEKTY PRACY NAUCZYCIELA WF W SP /II ETAP EDUKACYJNY/ - http://www.bc.ore.edu.pl/Content/595/aspekty+naucz+wf+inter__mm.pdf

G. REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z WF - http://www.bc.ore.edu.pl/Content/660/realizacja+podstawy+programowej+z+wychowania+fizycznego.pdf

H. WF – PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM - http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2693:wychowanie-fizyczne-praca-z-uczniem-zdolnym&id=127:poradniki&Itemid=1355

I. PODSTAWA PROGRAMOWA - http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa

 

J. TWÓJ WYBÓR. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PRZEZ CAŁE ŻYCIE - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.bc.ore.edu.pl%2FContent%2F495&ei=pXe9VNLcEsb-UK_Sg5AG&usg=AFQjCNGoNy_pqpY8rhP2DA0KYnjTsA5nAA

 

2. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

A. PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III - http://www.men.gov.pl/images/do_pobrania/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_2.pdf

 

B. PAKIET DO SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2352:pakiet-do-samoksztacenia-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej&id=215:pakiet-do-samoksztacenia-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej&Itemid=1954

C. KLUBIK MAŁEGO MATEMATYKA. ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW I ETAPU EDUKACYJNEGO - http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1578:klubik-maego-matematyka.-rozwijanie-aktywnoci-matematycznych-uczniw-i-etapu-edukacyjnego&id=127:poradniki&Itemid=1355

 

D. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI MATEMATYCZNYCH UCZNIÓW KLAS I –III - http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1095:rozwijanie-zainteresowa-i-zdolnoci-matematycznych-uczniw-klas-i-iii-szkoy-podstawowej.-poradnik-dla-nauczyciela&id=127:poradniki&Itemid=1355

 

E. I ETAP EDUKACYJNY – KLASY I-III - http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/konferencje_szkolenia/I_etap_edukacyjny.doc

 

F. INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.kuratorium.gda.pl%2Fpliki%2FPrezentacja%2520KO%2520Olowianka.pdf&ei=8m-9VNfLB4bzUKKjhPAH&usg=AFQjCNEn8F9htnfufNsqDh7PL59kz-cNhg

 

G. METODY AKTYWIZUJĄCE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ -http://www.cen.edu.pl/cen_serwis/userfiles/file/link4/metody_aktywizujace.ppt

 

H. PRACA Z UCZNIEM UZDOLNIONYM ARTYSTYCZNIE -http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2775:praca-z-uczniem-zdolnym-na-zajciach-z-przedmiotw-artystycznych&id=127:poradniki&Itemid=1355

 

I. F. SZEŚCIOLATEK W SZKOLE. CO MOŻE ZROBIĆ NAUCZYCIEL?

http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/6latki_wiek_ibe_04.pdf

 

3. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

 

A. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 2015/2016 http://www.men.gov.pl/images/do_pobrania/zalacznik_nr_1_pp_wychowania_przedszkolnego_do_podpisu.pdf

 

B. METODY AKTYWIZUJĄCE ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM –

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimg.iap.pl%2Fs%2F123%2F207051%2FEdytor%2FFile%2Fmetody_aktywizujace.pdf&ei=_YO9VL2WEcnyUNergMAI&usg=AFQjCNH87B5GR0e9ssmEPwRd9psd4FnmPA

 

C. BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – SERWIS –http://blizejprzedszkola.pl/

 

D. NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA – PORTAL

http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php

 

E. ZABAWY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM –http://przedszkolaki.w.interia.pl/

 

F. SZEŚCIOLATEK W SZKOLE. CO MOŻE ZROBIĆ NAUCZYCIEL?

http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/6latki_wiek_ibe_04.pdf

4. MATEMATYKA

A. JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM ZDOLNYM? PORADNIK NAUCZYCIELA MATEMATYKI - http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1734:jak-pracowa-z-uczniem-zdolnym-poradnik-nauczyciela-matematyki&id=127:poradniki&Itemid=1355

B. PODSTAWA PROGRAMOWA - http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa

C. JAK POKONAĆ TRUDNOŚCI Z MATEMATYKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ? - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Flms.cku.sopot.pl%2Fcku%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F02%2Fsodn_trudnosci.pdf&ei=J3G9VJ-vH8mrUcHQgqAN&usg=AFQjCNF4SVQRx27jJsmZ9iZ53gzH0Zw52A

 

D. INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ -http://acc.ortograffiti.pl/content/download/244/1141/file/6_INDYWIDUALIZACJA_Wanda_Marques_Dos_Santos.pdf

E. METODY AKTYWIZUJĄCE NA LEKCJACH MATEMATYKI -http://serwer066.webuzzz.mic.psnc.pl/DownloadHandler.ashx?pg=62700d7c-b5f8-4a13-b1dc-47d1723fbc1d§ion=5af57ac8-b99a-4a4c-b913-912ea209e89c&file=METODY+AKTYWIZUJaCE+NA+LEKCJACH+MATEMATYKI.pdf

F. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.zet.edu.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmetody_aktywizujace.pdf&ei=nIK9VNqHM4n4UPWrhPgD&usg=AFQjCNGGZfa2bOacbdoIF7TvmLgSoDfQiw

5. J.POLSKI

A. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM NA LEKCJACH J.POLSKIEGO I ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH -http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1776:praca-z-uczniem-zdolnym-na-lekcjach-jzyka-polskiego-i-zajciach-pozalekcyjnych&id=127:poradniki&Itemid=1355

B. PODSTAWA PROGRAMOWA - http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa

 

C. UCZNIOWIE O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=62&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABODw&url=http%3A%2F%2Fwww.podn.wodzislaw.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F05%2Fspec_trudn_w_uczeniu.pdf&ei=i3q9VKT3E8j1ULrTgagM&usg=AFQjCNF_wmvNpn8s98Qg6ebTjwCbeqMpWQ

 

D. INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ -http://acc.ortograffiti.pl/content/download/244/1141/file/6_INDYWIDUALIZACJA_Wanda_Marques_Dos_Santos.pdf

 

E. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.zet.edu.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmetody_aktywizujace.pdf&ei=nIK9VNqHM4n4UPWrhPgD&usg=AFQjCNGGZfa2bOacbdoIF7TvmLgSoDfQiw

 

 

6. HISTORIA

A. JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM ZDOLNYM? PORADNIK DLA NAUCZYCIELA HISTORII –http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2016:jak-pracowa-z-uczniem-zdolnym-poradnik-dla-nauczycieli-historii&id=127:poradniki&Itemid=1355

B. PODSTAWA PROGRAMOWA - http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa

C. INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ -http://acc.ortograffiti.pl/content/download/244/1141/file/6_INDYWIDUALIZACJA_Wanda_Marques_Dos_Santos.pdf

 

D. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.zet.edu.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmetody_aktywizujace.pdf&ei=nIK9VNqHM4n4UPWrhPgD&usg=AFQjCNGGZfa2bOacbdoIF7TvmLgSoDfQiw

E. DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII – http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-dobre-praktyki-historia.pdf

 

7. JĘZYK ANGIELSKI

A. ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI JĘZYKOWYCH NA LEKCJACH JĘZYKA OBCEGO –

http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2073:rozwijanie-zdolnoci-jzykowych-na-lekcji-jzyka-obcego&id=127:poradniki&Itemid=1355

B. PODSTAWA PROGRAMOWA - http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa

C. METODY I TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE STOSOWANE W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO –https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.publikacje.edu.pl%2Fpdf%2F10145.pdf&ei=hXK9VLn-IoPkUpXXgaAK&usg=AFQjCNHveg16S3uNF9yzucF8iLh3ngGJ5w

D. SZEŚCIOLATEK NA ZAJĘCIACH Z JĘZYKA OBCEGO. PORADNIK DLA NAUCZYCIELI - http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2634:szeciolatek-na-zajciach-z-jzyka-obcego.-poradnik-dla-nauczycieli&id=229:szeciolatek-na-zajciach-jzykowych&Itemid=1063

 

E. INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ -http://acc.ortograffiti.pl/content/download/244/1141/file/6_INDYWIDUALIZACJA_Wanda_Marques_Dos_Santos.pdf

 

 

8. PRZYRODA

A. JAK ODKRYWAĆ I ROZWIJAĆ UZDOLNIENIA PRZYRODNICZE UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ - http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2179:jak-odkrywa-i-rozwija-uzdolnienia-przyrodnicze-uczniw-w-szkole-podstawowej-gimnazjum-i-szkole-ponadgimnazjalnej&id=127:poradniki&Itemid=1355

 

B. PODSTAWA PROGRAMOWA - http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa

C. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.zet.edu.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmetody_aktywizujace.pdf&ei=nIK9VNqHM4n4UPWrhPgD&usg=AFQjCNGGZfa2bOacbdoIF7TvmLgSoDfQiw

 

9. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

A. JAK POMAGAĆ UCZNIOM ROZWIJAĆ UZDOLNIENIA INFORMATYCZNE? –http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2776:jak-pomaga-uczniom-rozwija-uzdolnienia-informatyczne&id=127:poradniki&Itemid=1355

 

B. PODSTAWA PROGRAMOWA - http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/podstawa-programowa

10. PLASTYKA

 

A. PRACA Z UCZNIEM UZDOLNIONYM ARTYSTYCZNIE -http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2775:praca-z-uczniem-zdolnym-na-zajciach-z-przedmiotw-artystycznych&id=127:poradniki&Itemid=1355

 

B. PODSTAWA PROGRAMOWA

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf

11. TECHNIKA

A. BRD W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ – http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Bezpieczenstwo,%20profilaktyka,%20wychowania%20PLIKI/brd%20w%20podstawie.ppt

B.PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH – II ETAP – http://www.scholaris.pl/zasob/101402?eid%5B%5D=PODST&sid%5B%5D=TECH3&bid=0&iid=&api=

C.PODSTAWA PROGRAMOWA

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf

Wyszukiwarka

Goście na stronie

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła uczestniczy w

wosp.jpg