W związku z przystąpieniem do projektu „ Szkoła bez przemocy” w środę, 1 grudnia odbyło się w naszej szkole przedstawienia pt: „ Po drugiej stronie lustra” wystawiane przez aktorów z Teatru „ Moralitet” z Krakowa. Spektakl ukierunkowany był na przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Brak miłości i pozytywnych wzorców często wytwarza postawę agresji i wrogości u dzieci. W ostatnim czasie takie zachowanie, pod nazwą, stalking, zostało wprowadzone do Kodeksu Karnego, co warto było uświadomić uczniom. Zadaniem szkoły jest wykorzystać każdą możliwość, by pokazać młodym ludziom, jakie działania są niewłaściwe i czyniące innym krzywdę. Ukazać właściwe, wartościowe wzorce, wolne od przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej; przedstawić rolę dorosłych jako opiekunów, zawsze stojących po stronie pokrzywdzonych.

Konspekt

Grupa wiekowa: uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Forma: grupowa

Czas trwania: 45 minut

Opracował: MORALITET Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży we współpracy z psychologiem dziecięcym mgr Katarzyną Śliwińską

Temat: spektakl profilaktyczny pt. „PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”

Cel ogólny: przeciwdziałanie złości, przemocy, agresji

Cele szczegółowe:

- eliminowanie zachowań agresywnych, minimalizowanie złości,

- dostrzeżenie zjawiska nękania psychicznego za pomocą sms-ów, telefonów

- kształtowanie i nazywanie uczuć,

- przestrzeganie wzorów prawidłowego zachowania,

- ukazanie nieuchronności konsekwencji za własne działania,

- budowanie atmosfery współpracy i zaufania między młodzieżą a dorosłymi,

- wdrażanie do przestrzegania norm zachowań.

Metody pracy:

Spektakl profilaktyczny wykorzystany został jako narzędzie pozwalające wzbogacić postrzeganie świata przez młodych widzów. Sposób przedstawienia problemu uwzględnia wiek, poziom rozwoju i możliwości odbiorców. Program wypełniony treściami poznawczymi rozwija umiejętność krytycznego myślenia, wartościowania, uczy współżycia w grupie rówieśniczej, nakłania do konstruktywnego wykorzystania wolnego czasu.

Przebieg programu:

  1. powitanie
  2. prezentacja spektaklu
  3. podsumowanie problemu
  4. nawiązanie dyskusji z młodzieżą
  5. pożegnanie

Ewaluacja zajęć:

- uczniowie nabywają umiejętności pokonywania złości,

- uczniowie umieją nazywać uczucia,

- uczniowie wiedzą od kogo otrzymają pomoc,

- uczniowie umieją reagować na przejawy agresji,

- uczniowie potrafią we właściwy sposób zagospodarować czas wolny od nauki.