Menu

Dla nauczycieli

Chcąc chronić naszych uczniów przed skutkami aspołecznych zachowań jako szkoła podjęliśmy działania mające na celu uświadomienie naszym dzieciom znaczenia pojęć: przemoc, agresja, wandalizm jak również prawnych konsekwencji popełniania czynów aspołecznych.

Realizując niniejsze przedsięwzięcie do współpracy zaprosiliśmy kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Wejherowie panią mgr Hannę Stromską, która przygotowała i przeprowadziła w dniu 21.11.2014 r. prelekcję obejmującą następujące zagadnienia:

• Przemoc psychiczna i fizyczna w szkole i poza nią.

• Zachowania niebezpieczne wśród uczniów - konsekwencje zachowań  agresywnych.

• Przedstawienie zawodu kuratora-kurator jako przedstawiciel instytucji wspomagającej opiekę i wychowanie uczniów.

Zaproszenie do współpracy zawodowego kuratora sądowego to jeden z aspektów pracy szkoły, która  jako instytucja dydaktyczno- wychowawcza, na co dzień realizuje liczne zadania i przedsięwzięcia. Przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji z udziałem kuratora sądowego pozwoliło szkole na atrakcyjną i interesującą realizację celów, które między innymi można określić jako:

• Podejmowanie środków zaradczych prowadzących do zredukowania negatywnych skutków, wynikających z zagrożenia dzieci przemocą w szkole, domu, środowisku lokalnym.

• Modelowanie określonego typu zachowań za pomocą uporządkowanego zbioru zasad postępowania.

• Prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu wyrobienie odpowiednich, pożądanych postaw wobec zjawisk: przemocy, wandalizmu, agresji jak również wyposażenie uczniów w wiedzę na temat określonych przez literę prawa kar za czyny wynikające z zachowań patologicznych i społecznie nieakceptowanych.

Dziękujemy Pani kurator za udział w spotkaniu.

galeria zdjęć >>

Wyszukiwarka

Goście na stronie

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła uczestniczy w

wosp.jpg