WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie

Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci z klas I-III. Prowadzone są różne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci. Są to:

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Zajęcia plastyczne - podczas których uczniowie poznają i stosują różne formy i techniki plastyczne, kształtują swoją wrażliwość estetyczną, ekspresję twórczą, rozwijają zdolności bądź je w sobie odkrywają.

Zajęcia muzyczne - muzyka zaprasza uczniów do marszu, biegu oraz przede wszystkim do tańca i śpiewu. Dzieci nie tylko jej słuchają, ale też grają na instrumentach, dobierają muzykę do wierszy oraz ją malują.

Zajęcia czytelnicze – czytamy głośno bajki, baśnie, legendy, opowiadania i wiersze. Ilustrujemy książki, recytujemy, bawimy się słowem, rymujemy, fantazjujemy.

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa oraz profilaktyki właściwych zachowań

   Prowadzimy zajęcia, które mają charakter profilaktyczny, wychowawczy i dydaktyczny. Uczą one radzenia sobie w codziennych oraz trudnych sytuacjach. Dzieci poznają sposoby rozwiązywania problemów, przyswajają zasady dobrego obyczaju i kultury osobistej w kontaktach rówieśniczych i relacjach z dorosłymi oraz umiejętności prospołeczne i emocjonalne.

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej - uczniowie uczą się właściwych zachowań w przypadku zagrożenia życia innej osoby (ocena przytomności, sprawdzenie oddechu, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji). Poznają numery alarmowe, zasady wzywania i udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny

   Podczas sprzyjającej pogody dzieci korzystają ze szkolnego boiska, ogródka szkolnego. W tych bardzo atrakcyjnych dla uczniów miejscach nastawiamy się na sport, rekreację, zabawę i wypoczynek. Gdy aura nie sprzyja organizujemy różne gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, na korytarzu szkolnym, sali świetlicowej np. zabawy z chustą animacyjną, badminton.

Odrabianie pracy domowej

   W ramach takich zajęć uczniowie nadrabiają zaległości szkolne, odrabiają zadania domowe. Odbywa się to w formie tzw. „cichej pracy” przy nadzorze wychowawcy, który służy pomocą, wyjaśnieniem niezrozumiałych treści oraz sprawdzeniem odrobionych zadań.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:

Dzień tygodnia Dyżur przed lekcjami Dyżur po lekcjach
 poniedziałek M. Licau 
7.30 - 8.00 
 M. Magrean
12.30 - 16.00
wtorek  M. Licau 
7.30 - 8.00 
M. Magrean
12.30 - 16.00 
środa  M. Licau 
7.30 - 8.45 
J. Motucka
12.30 - 15.30 
czwartek   M. Magrean
7.35 - 9.40 
   M. Licau          J.Motucka        M.Magrean
11.35-12.35    12/35-15.05      15.05-16.00
piątek   J. Motucka
7.30 - 8.00
M. Licau
11.35 - 15.20 

 

Sala świetlicowa to sala nr 7.

Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć świetlicowych pełnią (w różne dni i w różnych godzinach) następujący nauczyciele: Mirosława Licau, Monika Magrean i Joanna Motucka.

Celem naszej świetlicy szkolnej jest:

• zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i pobyt w miłym i bezpiecznym otoczeniu,
• tworzenie optymalnych warunków do rozwoju uczniów,
• rozwijanie zainteresowań uczniów,
• propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
• pomoc w odrabianiu prac domowych,
• rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie.

W świetlicy szkolnej realizujemy plan pracy opiekuńczo - wychowawczej opracowany przez wychowawców grupy.

W ramach ciekawego spędzania czasu organizujemy dla dzieci różne formy zajęć:
• zajęcia z zakresu żywego słowa (głośne czytanie, konkursy czytelnicze, pogadanki, zabawy słowne, małe formy teatralne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, zgaduj- zgadule, zagadki literackie, gry stolikowe, dydaktyczne i towarzyskie).
• zajęcia plastyczno- techniczne (malowanie farbami, rysowanie ołówkiem, różnymi rodzajami kredek, papieroplastyka, kompozycje z różnych materiałów, modelowanie z plasteliny, masy solnej i papierowej, wycinanie i wydzieranie itp.).
• gry i zabawy ruchowe (zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, mini- konkursy sprawnościowe, gry zespołowe, ćwiczenia udoskonalające sprawność fizyczną- zabawy skoczne, rzutne, bieżne).
• zajęcia umuzykalniające (słuchanie śpiewu, muzyki, bajek muzycznych, śpiewanie piosenek, gry i zabawy rytmiczne ze śpiewem i muzyką).

 

Wyszukiwarka

Goście na stronie

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła uczestniczy w

wosp.jpg