Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie informuje,
że w dniach od 01 llutego 2021 r.  do 5 marca 2021 r. odbywają się:

 

 

zapisy do klasy pierwszej oraz do przedszkola

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mieroszynie na rok szkolny 2021/2022


Dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w Przedszkolu, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/22

 

W takim przypadku rodzice muszą złożyć wniosek o kontynuowanie wychowania przedszkolnego.

Do Szkoły Podstawowej w Mieroszynie przyjmuje się dzieci:
1. z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym
2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu rekrutacji, tj. po 26.03.2021 r.

Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 13.30

W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola, lub klasy pierwszej poza obwodem szkoły – rodzice są zobowiązani poinformować o tym fakcie Dyrektora szkoły w w/w terminie.

Szczegółowe informacje oraz druki wymaganych dokumentów są dostępne na szkolnej stronie internetowej www.mieroszyno-sp.edu.pl /zakładka rekrutacja/ oraz w sekretariacie szkoły.

REKRUTACJA
DO PRZEDSZKOLA

Dokumenty do pobrania:

Wniosek rodzica – kontynuowanie wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola

Oświadczenie rodzica – uczęszczanie rodzeństwa w ZSP w Mieroszynie

Oświadczenie rodzica – godziny

Oświadczenie – rodzeństwo

Oświadczenie – religia

Obowiązek informacyjny

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

REKRUTACJA
DO KLASY I z obwodu szkoły

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie – potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacji do kl. I

Zgłoszenie dziecka 7 letniego do klasy I

Oświadczenie rodzica – spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Oświadczenie – religia

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka 

Obowiązek informacyjny

REKRUTACJA
DO KLASY I spoza obwodu szkoły

Dokumenty do pobrania:

Wniosek – zgłoszenie do kl. I spoza obwodu

Oświadczenie – potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacji do kl. I

Oświadczenie rodzica – rodzeństwo

Oświadczenie rodzica – spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Oświadczenie – religia

Oświadczenie – obowiązek informacyjny

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

Proszę o dostarczenie:

• dowodu osobistego rodzica lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• odpis skróconego aktu urodzenia dziecka,
• wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej (do pobrania wyżej),
• deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (do pobrania wyżej),
• oświadczenia o spełnianiu kryteriów (do pobrania wyżej).

 

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie
mgr Barbara Cybula

Wyszukiwarka

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości

Szkoła uczestniczy w

wosp.jpg