Zasady wypożyczania korzystania z biblioteki w roku szkolnym 2021/2022, czas pandemii COVID-19.

W roku szkolnym 2021/2022 biblioteka szkolna jest czynna dla użytkowników
w następujących godzinach:

wtorek 7.45-8.55
           9.40-10.50
         11.35-15.35

czwartek 7.50-9.50
            11.35-15.35

piątek 7.45-8.00
         10.35-13.00

▪ Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej proszeni są o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie trwającej pandemii wirusa COVID 19 (m. in. zakładanie maseczek, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk).

▪ Ze względu na ograniczoną przestrzeń, z biblioteki mogą korzystać tylko osoby bezpośrednio zainteresowane wypożyczeniem czy zwrotem książek.

▪ Każda zwrócona do biblioteki książka będzie odizolowana od pozostałych zbiorów na okres dwóch dni. Dopiero po tym okresie znów trafi do bibliotecznego obiegu.

▪ Na czas trwania pandemii zostaje ograniczony wolny dostęp do bibliotecznych zbiorów.

▪ Lekturę można zarezerwować poprzez dziennik librus.

- jeżeli książka fizycznie jest dostępna w zasobach biblioteki i nie podlega w danej chwili przymusowej kwarantannie, nauczyciel bibliotekarz odsyła powiadomienie o gotowości do odbioru złożonego zamówienia; robi to najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożenia rezerwacji; - po otrzymaniu powiadomienia Uczeń powinien zgłosić się po przygotowany dla niego pakiet w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

▪ Jeśli Uczniowie wcześniej nie zarezerwowali tytułów drogą online (zwłaszcza lektur omawianych na lekcjach języka polskiego), mogą wypożyczyć interesujące ich pozycje w sposób tradycyjny, bezpośrednio w bibliotece szkolnej, zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa, m. in. dystans w kolejce do wypożyczenia): Uczeń po wejściu do biblioteki przedstawia nauczycielowi bibliotekarzowi listę interesujących go lektur, autorów, zakres czy tematykę książek;

▪ Podstawowe zasady bezpieczeństwa i środki ochronne obowiązują również nauczyciela bibliotekarza.

▪ Obowiązkiem nauczyciela bibliotekarza jest także dbanie o wietrzenie pomieszczeń biblioteki i czytelni i dezynfekcja sprzętu komputerowego.

Wyszukiwarka

Goście na stronie

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Szkoła uczestniczy w

wosp.jpg