PROJEKT EDUKACYJNY

ŚWIĘTO SZKOŁY

„Nasz Patron i morze”

Opracowanie i koordynacja projektu:

Izabela Borkowska

Mirosława Licau

Joanna Motucka

Cele projektu:

 • Utrwalenie wiadomości o Augustynie Neclu
 • Popularyzacja wiedzy o morzu ( flora i fauna, transport)
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec dorobku Patrona, jego dokonań
 • Integracja zespołów klasowych
 • Poszerzanie wiadomości uczniów z zakresu literatury o tematyce morskiej
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej bądź plastycznej
 • Rozwijanie zdolności artystycznych
 • Zadania dla poszczególnych klas:

  1. Klasa „0” - wykonanie i wystosowanie zaproszenia dla członków rodziny Patrona
  (opiekun: I.Borkowska)
  2. Klasy „O” – III - zorganizowanie „Morskiego słownika” i ekspozycji ukazującej
  jego zilustrowane hasła:
  3. „0” - „ Baśniowe postacie z morza” (opiekun: I.Borkowska)
  I – „ Zwierzęta morskie” (opiekun: E.Wujke)
  II – „ Co pływa po morzach i oceanach” (opiekun: J.Motucka)
  III – „ Morskie ciekawostki” ( opiekun:M.Licau)
  4. Klasy IV, V – przygotowanie prac pisemnych na konkurs literacki.
  Temat konkursu: „Baśnie o tematyce morskiej” (opiekun: B.Grabowska)
  5. Klasy IV i V - prezentacja „ morskich” piosenek (opiekun: M.Muza-Kwarta)
  6. Klasa VI – zorganizowanie gazetki ściennej na temat życia Patrona Szkoły
  (opiekun:J.Ceynowa)
  7. Klasa II – udekorowanie sceny (opiekun:J.Motucka)
  8. Klasa III - przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, grona
  nauczycielskiego, udekorowanie stołów (opiekun: M.Licau)
  9. Klasy „0”, I, II, III - przygotowanie tanecznej części występu dla
  zaproszonych gości i szkolnej widowni, wykonanie strojów
  (opiekunowie: I.Borkowska, E.Wujke, J.Motucka, M.Licau):
  - „ Dalej wesoło”- taniec marynarski kl. II i III
  - „ Taniec piratów” – kl. „0”
  - „Taniec z chustkami” – kl. „0”, II i III
  - „ Kowal” - Taniec kaszubski – kl. I
  10. Wybrani uczniowie klas II i III – przybranie postaci Neptuna i Syren,
  prowadzenie części artystycznej ( opiekun: M.Licau)
  11. Samorząd Uczniowski – złożenie kwiatów pod tablicą Patrona Szkoły,
  ceremoniał podczas uroczystości (opiekun – J.Ceynowa)
  12. Klasa IV – zorganizowanie miejsca na uroczystość
  ( ustawienie stołów i krzeseł) (opiekun: D.Pomorski)

  Czas trwania projektu:

  1.03.2013 -22.03.2013

  Data uroczystości z udziałem rodziny Patrona:

  Piątek 22.03.2013, godz. 10.00

  Sposób realizacji:

  praca zespołów klasowych klas „0” – VI

  Osoby zaangażowane w realizację projektu:

  grono pedagogiczne, uczniowie

  Osoby odpowiedzialne za przygotowanie zespołów klasowych:

  wychowawcy klas oraz osoby wspomagające

  Etapy realizacji:

  1. Przydzielenie zadań zespołom klasowym – 1.03.2013
  2. Zbieranie materiałów – 4.03-15.03.2013
  3. Przygotowanie części artystycznej – 4.03 -22.03.2013
  4. Przygotowanie zadań konkursowych - 4.03 -15.03.2013
  5. Ukazanie efektów pracy poszczególnych zespołów – 18-22.03.2013
  6. Uroczystość - 22.03.2013 ( część oficjalna i artystyczna)
  7. 22.03.2013 - Rozstrzygniecie konkursu, wręczenie nagród:

  I m-ce - Dominika Jedtke kl.4
  II m-ce - Kamil Heft kl.4
  III m-ce – ex aequo: Gabriela Adrian kl.4 i Michał Konkol kl.5

  Podsumowanie projektu:

  Ocena przebiegu realizacji zadań wynikających z założeń projektu, omówienie efektów.

  Migawki filmowe z uroczystości

  Wspomnienia z pierwszych rocznic naszej szkoły (nadania imienia i wręczenia sztandaru im.Augustyna Necla)

  Wyszukiwarka

  Goście na stronie

  Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości

  Szkoła uczestniczy w

  wosp.jpg